NowośćWszystkich gości :       30873

Dziś nas odwiedziło :  56

 
Zajrzyj na nasz profil na FBTemat : Historia KS Unia Kalety – część I

Kategoria :   6) II Rzeczpospolita       Data : 2015-03-19 09:30:50

BIULETYN INFORMACYJNY, LUTY 2011
www.kalety.pl


 

Historia KS Unia Kalety – część I

1921-1955


 

Wróćmy do tego jak to się wszystko zaczęło...

Początki zorganizowanej aktywności sportowej w mieście Kalety są ściśle związane z powstaniem i działalnością ruchu sokolskiego. 14 lutego 1921 roku w dzielnicy Kalety –Jędrysku -powstało gniazdo „Sokoła” dzięki czemu powstał klub sportowy, organizacja żyjąca wówczas przede wszystkim przygotowaniem do zrywu zbrojnego w walce o powrót do Macierzy.

Wówczas „Sokół” skupiał zwolenników takich dyscy-plin sportowych jak: gimnastyka, lekkoatletyka i piłka nożna. Musiały więc wystarczyć drążki przymocowane do drzew, leśne łąki stanowiły teren do biegania.

Piłką nożną była popularna szmacianka, a bramki zrobione były z żerdzi. W miarę upływu czasu z drużyn podwórkowych zaczęły powstawać drużyny reprezentujące Kalety w rozgrywkach pomiędzy miejscowościami ościennymi.

Już w roku 1925 zespół piłkarski „Sokół” nosił nazwę drużyny Klubu Sportowego „Mała Panew”,

a jego prezesem został Franciszek Żur. Dwa lata później drużyny klubu zostały zarejestrowane w okręgowym Związku Piłki Nożnej i zaczęły rozgrywać mecze mistrzowskie w klasie „B”.

Również klub był organizatorem zabaw tanecznych, których cały dochód przeznaczano na zakup niezbędnego sprzętu. Jednakże zamierzenia KS „Mała Panew” od 1930 roku realizował KS „Strzelec”. Był to klub utworzony przez członków KS „Mała Panew” oraz zawodników i działaczy przyfabrycznej drużyny piłkarskiej. Już wtedy treningi odbywały się dwa razy w tygodniu pod okiem doświadczonej kadry.

Zaowocowało to zdobyciem w 1933 roku mistrzostwa klasy C i awansem do ówczesnej ligi B. Wówczas stanowisko prezesa należało do Karola Szastoka.

W 1939r. drużyna KS „Strzelec„ zdobyła mistrzostwa ligi B awansując do klasy A. Następnie wybuch Dru-giej Wojny Światowej spowodował zawieszenie działań sportowych. W tym czasie wielu zawodników i działaczy sportowych przypłaciło życiem swój patriotyzm.

Rozkwit sfery aktywności fizycznej w naszym mieście nastąpił dopiero w 1945 roku kiedy to odbyły się pierwsze spotkania działaczy, zwolenników sportu. Rezultatem było kiedy to były się pierwsze spotkania działaczy, zwolenników sportu. Rezultatem było utworzenie w 1946 roku klubu sportowego, noszącego nazwę Związkowy Klub Sportowy „Papiernia” Kalety z prezesem mgr inż. Januszem Grafowskim i sekcją piłki nożnej. Honorowy patronat nad klubem objął Kaletański Zakład Celulozowo-Papierniczy, który finansował zakupy niezbędnego sprzętu i udzielał pomocy przy budowie urządzeń sportowych. W Polsce Ludowej panowały warunki umożliwiające wszechstronny rozwój sportu na wielu płaszczyznach.

Zaczęły powstawać nowe sekcje jak: lekkoatletyka, siatkówka, koszykówka, łucznictwo. Z kolei w latach 1949-1952 powstała w naszym mieście sekcja boksu, założona przez wielkiego sympatyka tego sportu - Joachima Macho.

Jeszcze wcześniej bowiem w latach 1946-1953 istniała sekcja koszykówki, która nie rozgrywała meczy mistrzowskich, a jedynie uświetniała imprezy i święta okolicznościowe. Natomiast siatkówka mężczyzn jako sekcja istniała w latach 1946-1956, zdobywając niejednokrotnie tytuł mistrza lublinieckiego. Szczególną aktywnością w tym czasie wykazywały się również żeńskie drużyny w lekkoatletyce, łucznictwie oraz siatkówce.

U progu pierwszego powojennego dziesięciolecia stosunkowo konsekwentnie realizowała swą działalność sekcja piłki nożnej. W pierwszym zorganizowanym turnieju z udziałem drużyn różnych powiatów zespół piłkarski zdobył pierwszy powojenny puchar.

 

Monika Neumann


 

Ps. Powyższy tekst jest kopiowany z artykułu zamieszczonego w Biuletynie Informacyjnym Luty 2011 .

Biuletyn pobrany z " Archiwalne Biuletyny 2010 - 2014 "

http://kalety.pl/Archiwalne_Biuletyny_2010_2014-65-23.html

 Autor artykułu: Adam
Š Copyright Stowarzyszenie Nasze Kalety

Design www.bambynek.com